Sustained Growth

Aescap Life Sciences

Aescap Life Sciences is een open-end biotech fonds voor gemene rekening. Investeerders kunnen tweemaal per maand in en/of uit het fonds stappen. Aescap Life Sciences belegt in beursgenoteerde biotech bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve medicijnen. Aescap Life Sciences hanteert een gefocuste investeringsstrategie en heeft een geconcentreerde portfolio van circa 20 bedrijven van de in totaal circa 800 beursgenoteerde biotech/lifescience ondernemingen in de EU + VS.

De significante outperformance van Aescap Life Sciences versus zijn benchmark, de Nasdaq Biotech Index (NBI), wordt gedreven door enkel die bedrijven te selecteren die voldoen aan bepaalde criteria. De belangrijkste criteria daarbij zijn: de toegevoegde waarde van de geneesmiddelen die het bedrijf in ontwikkeling of op de markt heeft, de aanwezigheid van een uitstekend managementteam, een laag risicoprofiel alsmede een serieuze onderwaardering. Om het investeringsrisico zo laag mogelijk te houden, spreidt Aescap Life Sciences zijn portfolio over uiteenlopende ziektebeelden, verschillende bedrijfsfases en geografieën. (Lees meer over onze strategie.) De doelstelling van het fonds is het behalen van een gemiddeld jaarlijks netto rendement van 20% voor de middellange termijn (4-5 jaar). Het minimale inschrijfbedrag is €101.000,-. Voor vermogensbeheerders er is geen minimum investeringsbedrag anders dan dat per storting het minimumbedrag EUR 10.000,- dient te zijn (dit kan echter over meerdere investeerders verdeeld worden).

ISIN Code Aescap Life Sciences: NL0012343958
Bloomberg: AESCAPI NA Equity
Aescap Life Sciences