It's all about People

Aescap 2.0

Aescap 2.0 is een beleggingsfonds voor gemene rekening. Het fonds investeert enkel in zeer innovatieve publieke biotech / life sciences bedrijven, welke nieuwe medicijnen of diagnostica ontwikkelen en op de markt brengen.

De life sciences markt is een grote en snel groeiende markt waar baanbrekende innovaties wereldwijd, en op een zeer winstgevende manier, geëxploiteerd kunnen worden. De geneesmiddelen- en diagnosticamarkt groeit de komende 10-15 jaar naar verwachting snel. Dit heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats speelt de hogere levensverwachting (ook die in opkomende economieën) tezamen met de enorme vergrijzing een bijzonder grote rol. Beiden zorgen voor een grotere vraag naar betere maar ook zeker kostenbesparende geneesmiddelen, diagnostiek en medische technologie. Daarnaast is er een grote behoefte aan (betere) medicijnen voor de behandeling van ziektes zoals ALS, Alzheimer, Artrose, Diabetes, MS, Obesitas, Kanker, Parkinson en vele andere ziektes.

Aescap 2.0 kent een gefocuste inversteringsstrategie en heeft een geconcentreerde portefeuille van circa 20 bedrijven. Binnen de focus van het fonds, de biotech, wordt deze portefeuille gespreid over verschillende ziektebeelden, geografieën en fases van de bedrijfsontwikkeling. De doelstelling van het fonds is om een gemiddeld netto jaarrendement van 20% (na aftrek van kosten) over de middellange termijn te maken (4-5 jaar).

De naam Aescap komt van “Aesculapius”, de Romeinse god van Geneeskunde, en het Engelse woord “Capital”. Het eerste fonds onder de naam Aescap was Aescap 1, een venture capital fonds dat in 2006 van start ging onder leiding van Dinko Valerio, Michiel de Haan en Patrick Krol. Het fonds van EUR 100 miljoen investeerde in private biotech/life sciences bedrijven in Europa. Patrick Krol besloot op 28 maart 2016 Aescap 2.0 te lanceren op basis van zijn succesvolle track record als investeerder in publieke biotech bedrijven.

Portfolio Manager Patrick Krol heeft meer dan 30 jaar ervaring in de life sciences sector, en ontwikkelde in deze periode een investeringsstrategie, gebaseerd op zijn eigen decennia lange ervaringen als investeerder in (beursgenoteerde) medische bedrijven.

Fondsbeheer

Aescap 2.0 wordt beheerd door Privium Fund Management B.V. (Privium). Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD). Privium is een fondsbeheerder met kantoren in Amsterdam, Londen en Hong Kong. De Fondsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het fonds in overeenstemming met de bepalingen in de fondsdocumentatie en wetgeving. Zowel het Fonds, Aescap 2.0, als de fondsbeheerder, Privium, zijn opgenomen in het Register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl). Privium beheert als groep meer dan USD 2,3 miljard. Voor meer informatie over de fondsbeheerder kunt u de website van Privium bezoeken op: www.priviumfund.com.

Over ons