Aescap Life Sciences Fonds

Beleggen in snelgroeiende geneesmiddelenbedrijven

Het Aescap Life Sciences Fonds bestaat sinds 28 maart 2016. Het is een open-end fonds dat belegt in beursgenoteerde biotechbedrijven die de geneesmiddelen van de toekomst ontwikkelen en op de markt brengen.

De biotechmarkt is een grote en snelgroeiende markt. Deze groei wordt gedreven door:

  • Vergrijzing van de bevolking.
  • Toegenomen vraag naar ‘westerse’ medicijnen vanuit de opkomende markten.
  • Toenemende druk op de gezondheidszorg (kosten en personeel), die kan worden verlaagd door nieuwe en betere medicijnen.

Het Life Sciences Fonds wordt beheerd door een ervaren team. Diverse leden van het team zijn al meer dan 30 jaar met veel succes actief in de biotechsector. Het fonds heeft een gemiddelde jaarlijkse nettorendementsdoelstelling van 20% op de middellange termijn (4-5 jaar).

Een belegging in het fonds biedt niet alleen de kans op een aantrekkelijk rendement. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van verbeterde behandelingen voor ziekten met een aanzienlijke en nog onvervulde medische behoefte. Denk hierbij aan ALS, Alzheimer, artritis, kanker, MS, Parkinson en talloze andere aandoeningen.

Beleggen in de biotechwinnaars

Er zijn ongeveer 1.000 beurgenoteerde biotechbedrijven. Elk met een eigen risicoprofiel en toekomstig verdienvermogen. We analyseren deze jaarlijks allemaal.

De 75 meest veelbelovende bedrijven selecteren we om die van A-Z te doorgronden.

UIteindelijk kiezen we er daar ongeveer 20 uit voor het Aescap Life Sciences Fonds.

Dit betekent dat we slechts één op de 50 bedrijven selecteren.

In ons gebalanceerde portfolio zitten bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen en geografische gebieden die zich op zeer uiteenlopende ziekten focussen. Wij selecteren bedrijven op hun groeipotentieel (‘toekomstig verdienvermogen’), sterk management en beperkte risico’s (technologisch en financieel).

Bij onze aandelenselectie hebben we een voorkeur voor bedrijven die zowel al geneesmiddelen op de markt hebben als verschillende medicijnen in klinische testfase.

We hebben een voorkeur voor bedrijven met een technologieplatform dat kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor verschillende ziekten. Deze bedrijven ontwikkelen veelal niet alleen hun eigen medicijnen, maar bieden hun platform ook aan voor gebruik door andere ondernemingen die medicijnen ontwikkelen voor ziekten waar het bedrijf zelf geen interesse in heeft. Dit kan namelijk resulteren in aanzienlijke, zogenaamde ‘mijlpaalbetalingen’ en royalty’s. Dus extra inkomsten.

Waarom Aescap?

Aescap investeert sinds 2016 met succes in beursgenoteerde biotechbedrijven. Het beleggingsteam, onder leiding van portefeuillemanager Patrick Krol, bestaat uit zeer ervaren professionals op het gebied van beleggen en de gezondheidszorg.

Het doel van Aescap is om het rendement voor onze beleggers te maximaliseren door de biotechbedrijven te selecteren die de medicijnen van de toekomst ontwikkelen, zonder daarbij grote risico’s te nemen. Op deze manier faciliteren we de ontwikkeling van medicijnen voor ziektes waarvoor op dit moment nog geen effectieve behandelingen bestaan.

We zijn transparant, bereikbaar en betrokken. Onze teamleden hebben zelf een bedrag van meer dan € 25 miljoen in de Aescap fondsen belegd. Heeft u vragen? Onze Portfolio Manager en Head of Investor Relations beantwoorden ze graag. U vindt onze contactgegevens hier.

Beleggingsstrategie – focus & discipline

Het Aescap Life Sciences Fonds wordt actief beheerd. Het beleggingsteam selecteert bedrijven op basis van ‘high conviction’. Uitgebreide Fundamentele analyses in combinatie met intensieve interactie met het management van biotechbedrijven en relevante experts zoals artsen, zorgverzekeraars en patiënten.

De aandelenselectie, constante monitoring van bedrijven en een actieve aan- en verkoopdiscipline zijn de drijfveren achter de performance van het fonds. Biotechaandelen staan bekend om hun zeer lage correlatie en hoge volatiliteit, veroorzaakt door media, macro-events en speculatieve kortetermijnbeleggers. Dit creëert een ideale omgeving voor een fondsbeheerder met een ‘high conviction’ om te beleggen in ondergewaardeerde bedrijven met een grote verdiencapaciteit op middellange en lange termijn. Klik hier voor meer informatie over onze beleggingsstrategie. 

ESG

Het Aescap-beleggingsteam betrekt milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) bij de analyse van de externe en interne aspecten van portfoliobedrijven en potentiële nieuwe beleggingen. Wij willen hiermee ondernemingen in onze sector aanmoedigen om, net als wij, te handelen met het welzijn van mensen en onze planeet in gedachten. Het Life Sciences fonds belegt in bedrijven die behandelingen ontwikkelen die het leven van patiënten aanzienlijk verbeteren en de samenleving als geheel ten goede komen.

In maart 2021 introduceerde de EU de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR heeft tot doel de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de duurzaamheidseffecten van beleggingsbeleid en -beslissingen door financiële marktdeelnemers te verbeteren. Daarbij wordt een aantal regimes onderscheiden. Het Life Sciences fonds is een zogenaamd Artikel 8 fonds. Deze type fondsen hebben tot doel ecologische of sociale aspecten te bevorderen. Bij de selectie van bedrijven wordt bijzondere aandacht besteed aan bedrijven die bijdragen aan het oplossen van een grote onvervulde medische behoefte. Meer informatie over duurzaamheid/ESG.

Hoe kunt u beleggen in het Aescap Life Sciences Fonds?

Wilt u ook profiteren van de wereldwijde verdiencapaciteit van innovatieve en betere medicijnen? Wij voorzien u graag van alle benodigde informatie. Telefonisch, via e-mail of persoonlijk. U bent van harte welkom om ons kantoor te bezoeken en de Portfolio Manager en Senior Analisten te ontmoeten. U vindt onze contactgegevens hier.

Het minimum te investeren bedrag is € 500.000. Voor vermogensbeheerders bedraagt het minimumbedrag per inleg € 10.000 (dit kan verdeeld worden over meerdere beleggers). Voor familie en vrienden kan de vermogensbeheerder een bedrag lager dan € 500.000 accepteren, met een minimum van € 101.000. Beleggers kunnen twee keer per maand in- en uitstappen. Meer informatie over hoe te beleggen.

Op verzoek van diverse beleggers hebben wij ook een NextGen programma ontwikkeld. Eerste- en tweedegraads familieleden van bestaande investeerders kunnen vanaf € 10.000 instappen in het fonds.

ISIN Code Aescap Life Sciences: NL0012343958

Bloomberg: AESCAPI NA Aandelen

Risico’s

Om de beleggingsrisico’s tot een minimum te beperken, spreidt het fonds zijn portefeuille over verschillende ziekten, verschillende stadia van bedrijfsontwikkeling en verschillende geografische gebieden. Het fonds identificeert een aantal risico’s voor beleggers:

  • Liquiditeitsrisico: het kan voorkomen dat een door een ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.
  • Sectorrisico: het fonds investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een hoge beweeglijkheid waarbij een actieve beleggingsaanpak zeer belangrijk is. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het fonds.
  • Valutarisico: het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro’s kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.

Voor het overzicht van geïdentificeerde risico’s verwijzen we naar de prospectus.

Aescap Life Sciences Fonds