Duurzaamheid

Al vanaf de oprichting heeft het Aescap investment team rekening gehouden met ESG-factoren (Environmental, Social & Governance) bij de selectie van haar portfolio bedrijven. Door daar waar nodig de dialoog met bedrijven aan te gaan omtrent ESG-factoren, streven wij er naar om bedrijven te stimuleren om te handelen met het welzijn van mensen, dieren en onze planeet in gedachten. De Aescap fondsen focussen zich met hun investeringen op bedrijven die behandelingen ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en de maatschappij als geheel ten goede komen. Daarnaast zijn wij in het  bijzonder geinteresseerd in bedrijven die geneesmiddelen en/of  medische appratuur ontwikkelen en op de markt brengen die de overall kosten van de zorg naar beneden brengen.

ESG bij de Aescap fondsen

Wij benaderen ESG-factoren op twee manieren. Ten eerste worden duurzaamheidsrisico’s gemonitord volgens de ‘Materiality Map’ van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) om risico’s te signaleren die van belang zijn in de life sciences sector. Ten tweede bevorderen de Aescap fondsen sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Beide benaderingen worden hieronder in meer detail uitgewerkt.

Duurzaamheidsrisico’s

In de economische sector Biotechnology & Pharmaceuticals waar het fonds zich op richt worden de volgende duurzaamheidsrisico’s geacht van belang te zijn voor investeerders als de Aescap fondsen:

 • Veiligheid en kwaliteit van klinische trials en hun participanten
 • Toegang tot, betaalbaarheid en prijsstelling van medicijnen
 • Medicatieveiligheid, gebreken, inadequate openbaarmaking van risico’s bij preklinische en klinische studies
 • Follow-up en ondersteuning van patiënten bij producten in studieverband en na het op de markt brengen daarvan
 • Ethiek bij marketing richting medisch specialisten en patiënten
 • Aannamebeleid van personeel, diversiteit en inclusie
 • Kwaliteit en veiligheid van voorraadketen beheer
 • Excessieve prijsstelling en concurrentievervalsing

Deze risico’s worden continu gemonitord door betrokkenheid bij de bedrijven in het portfolio en door analyse van gegevens die hetzij openbaar beschikbaar zijn, hetzij aan het fonds beschikbaar worden gesteld. Het is niet te verwachten dat zich vaak belangrijke veranderingen in de afzonderlijke duurzaamheidsrisico’s van een investering voordoen.

Meten van sociale kenmerken

De investeringen van het fonds dragen bij aan de ontwikkeling, productie en distributie van medicijnen wereldwijd. Het fonds investeert in bedrijven die innovatieve behandelingen ontwikkelen, vaak voor ziekten waarvoor tot dan toe geen behandeling bestond. Het Aescap investment team bevordert goede voorbeelden in de sector door betrokken te zijn bij het management van bedrijven. Het fonds rapporteert jaarlijks over de volgende aspecten:

 • Het percentage van geïnvesteerde bedrijven die onderzoek doen naar of medicijnen ontwikkelen of produceren voor ziektes met een hoge onvervulde medische behoefte.
 • Percentage van geïnvesteerde bedrijven die onderzoek doen naar of medicijnen ontwikkelen of produceren voor zeldzame ziektes
 • Vooruitgang

Aanvullend hierop monitoren wij in hoeverre portfolio bedrijven en potentiële nieuwe investeringen in lijn zijn met met sociale kenmerken, op basis van de exclusie-, inclusie- en betrokkenheidscriteria hieronder:

ESG