Strategie

Aescap hanteert een gefocuste investeringsstrategie, waarbij er van de circa 800 biotech bedrijven in de EU + VS continue 18-21 bedrijven worden gekozen op basis van ‘high conviction’. De selectie van deze bedrijven is gebaseerd op een grondige fundamentele analyse. Factoren die in de biotech sector van belang zijn, zijn o.a. patentbescherming, de toegevoegde waarde van de geneesmiddelen van een bedrijf, risico’s van productontwikkeling en fabricage, toegang tot de markt en de te verwachte marktontwikkelingen. Minstens zo belangrijk is het doorgronden van het management. We maken daarbij een analyse van diens sterke- / zwakke punten, diens track record, de dynamiek in het team, en diens visie op de toekomst van zowel het bedrijf als de markt waarin zij opereren. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat een bedrijf ver doorontwikkeld is, teneinde het technologische en financiële risico te beperken.

Innovatieve Medicijnen

Wij geloven dat achter de groei van elk bedrijf de kracht van innovatie ligt. Wij investeren dus ook niet in me-too-producten, maar zoeken actief naar biotech bedrijven die innovatieve geneesmiddelen of diagnostica ontwikkelen met een unieke toegevoegde waarde voor arts en patiënt. Dat gezegd hebbende, weten we ook dat een innovatief product alleen niet altijd genoeg is. Het op de juiste manier in de markt zetten van een dergelijk product is minstens zo belangrijk.

Uitmuntend Management

Het succes van een onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door het management. Onze ervaring leert dan ook dat een managementteam met de juiste eigenschappen altijd beter zal presteren dan de rest van de markt.

Om die reden zoeken wij naar uitmuntende, ambitieuze en heterogene management teams met een goed track-record en een duidelijke visie op de toekomst.

Serieuze Groei Bedrijven

Aescap investeert in bedrijven die actief op zoek zijn naar het in- en/of uitlicenseren van producten ten behoeve van de groei van het bedrijf. Een goed geleid biotech bedrijf focust zich op een beperkt aantal ziektegebieden. Omdat veel bedrijven gebaseerd zijn op een technologie platform, creëert dit kansen om buiten deze focus producten uit te licenseren, of binnen de focus in te licenseren. Dit zorgt niet alleen voor extra groei van het bedrijf maar vermindert tegelijkertijd het risicoprofiel.

Diversificeren Binnen Onze Focus

Wij focussen ons op de zeer gespecialiseerde biotech markt. Dit is voor ons een markt die wij goed kennen en begrijpen, door de decennialange ervaring van ons team in deze sector. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat, binnen deze focus, te diversificeren over verschillende ziektebeelden, ontwikkelingsfases en geografieën teneinde de performance van het fonds te maximaliseren en het risicoprofiel te beperken.

Ondergewaardeerde Bedrijven

Bedrijven die aan onze strenge selectiecriteria voldoen en een significante onderwaardering (>40%) hebben, ten opzichte van hun intrinsieke waarde, komen in aanmerking om opgenomen te worden in onze zogenaamde ‘working universe’ van 60 bedrijven. Deze bedrijven selecteren wij uit een pool van circa 800 biotech ondernemingen die genoteerd staan aan de Europese en Amerikaanse beurzen. Wij hebben aangetoond consistent de markt te kunnen verslaan door enkel te investeren in deze ondergewaardeerde bedrijven met gebruikmaking van een principiële en actieve koop- en verkoopdiscipline.

Koop- en Verkoopdiscipline

Naast een continue zoektocht naar ondergewaardeerde en goed geleide, innovatieve groeibedrijven bestaat een groot deel van ons werk uit het monitoren van de bedrijven in onze ‘working universe’ en onze portfolio in het bijzonder. Wij investeren enkel in bedrijven welke voldoen aan de door ons berekende maximale instapprijs en verkopen onze bedrijven zodra hun aandelenkoers de door ons berekende verkoopprijs nadert. Wanneer een bedrijf een materiële verandering ondergaat, wordt deze in- en verkoopprijs opnieuw vastgesteld. Onze actieve en gedisciplineerde koop- en verkoopstrategie stelt ons in staat puur rationele zogenaamde ‘high conviction’ beslissingen te nemen. Ook, en misschien wel juist, in situaties waarin een bedrijf door de media de ‘diepte of hoogte in geschreven’ wordt.

Geconcentreerde Portfolio

Wij concentreren ons op het vinden van toekomstige outperformers teneinde ons rendement te maximaliseren. Wij kiezen daarbij bewust voor een geconcentreerde portefeuille van zo’n 20 ‘winners’ in plaats van spreiding over een groot aantal ondernemingen. Onze geconcentreerde portefeuille zorgt ervoor dat door enkel de beste en serieus ondergewaardeerde bedrijven te kiezen, wij de markt structureel en significant kunnen outperformen. Daarnaast stelt deze focus ons in de gelegenheid de ontwikkelingen van alle bedrijven uit onze portefeuille continue en nauwkeurig te volgen.

Wij Investeren Zelf Volop Mee

Een gedisciplineerde aanpak en trouw blijven aan onze investeringsprincipes is het fundament dat tot een consistent en winstgevend model heeft geleid. Het vertrouwen in onze strategie wordt weerspiegeld door de betrokkenheid van onze teamleden: zij hebben inmiddels meer dan €25 miljoen in Aescap Life Sciences geïnvesteerd.

Strategie